Margriet Rutgers

Bewegen wat raakt en raken wat beweegt


Somatic Experiencing

Deze psycho-somatische methode richt zich op de effecten van trauma in ons lichaam (soma). Het is ontwikkeld door Peter Levine. Door het ervaren van sensaties in ons lichaam verkrijgen we een ingang tot verwerking van trauma.

WAT IS TRAUMA?

Dr. Peter A. Levine baseerde zijn theorie op zijn observaties van dieren in het wild. Dieren worden regelmatig met de dood bedreigd. Toch raken ze zelden getraumatiseerd. Ze weten instinctief hoe zij de intense energie die vrij komt bij overlevingsgedrag moeten reguleren en ontladen.
Wij mensen zijn uitgerust met vrijwel dezelfde regelmechanismen als dieren. Deze worden echter beperkt of geblokkeerd door het rationele deel van onze hersenen. Wij kunnen bv. ons ‘groot houden’ of ‘doorzetten’ en daarmee een volledige ontlading in de weg staan. Dit kan resulteren in posttraumatische stress symptomen.

Trauma is dus kort gezegd energie die vast zit in het lichaam. Doordat onze regelmechanismen op het moment van trauma niet adequaat genoeg waren, kan het zenuwstelsel overprikkeld raken. Dit kan leiden tot klachten van allerlei aard. Onder trauma verstaan we elke gebeurtenis die te snel, te plotseling of te groot was om mee om te gaan. Er wordt gewerkt met dat wat we ervaren in het lichaam, de ‘felt sense', dit is het gewaarzijn van lichamelijke sensaties, zoals bijvoorbeeld: warmte, tintelingen, kippenvel, snelle of langzame hartslag, transpiratie, beweging. Deze lichaamsreacties, die ons in eerste instantie misschien bang maken kunnen er juist voor zorgen, met de juiste begeleiding, om ons terug in evenwicht te brengen. De geblokkeerde levensenergie kan zo op een veilige en geleidelijke manier ontladen worden. Hierdoor komt er terug contact met het heilzame zelfgenezend vermogen van het lichaam.

logosom

SE leert je meer bewust te maken wat er in je lichaam gebeurt op een langzame en zachte manier. Je leert meer veerkracht en hulpbronnen te creëren zodat je je weer meer levendig kunt gaan voelen. Door hele kleine stapjes te zetten, in en uit de spanning, heeft de cliënt steeds het gevoel het zelf ‘in de hand’ te hebben.

SE kan werken voor iedereen die iets overweldigends heeft meegemaakt. Dit kan één van de volgende voorbeelden zijn, maar is er niet toe beperkt:

Wat levert het op?

Je leert meer veerkracht te ontwikkelen waardoor je merkt dat je meer aanwezig kunt zijn met de ongemakken in je systeem zonder er van weg te lopen of ze te onderdrukken. Doordat je je meer bewust wordt hoe sensaties en overlevingsmechanismen in het lichaam werken, kun je jezelf ook beter ontladen en reguleren. De momenten van spanning zullen dan minder lang in je systeem aanwezig zijn. En zal een gezondere boog van activatie en de-activatie zijn. Als voorbeeld van een vergroting van je veerkracht kun je denken aan: