Margriet Rutgers

Bewegen wat raakt en raken wat beweegt

Omschrijving werkzaamheden vanuit vijf natuurgerichte principes.

Ik ga uit van de holistische mens-visie en ik geloof in onderstaande vijf natuurgerichte principes. Via deze principes kan het zelf-genezend vermogen worden aangesproken en kan de mens vanuit zelf-verantwoordelijkheid en kracht werken aan zijn/haar eigen gezondheid.

Energie

Mijn opleidingen op het gebied van de Chinese geneeskunde, shiatsu-therapie en zhineng-qigong geven mij een stevige basis van waaruit ik werk met mijn cliënten. Ik ben van mening dat beide vormen het gehele energie-systeem van de mens omvatten, zowel de meridianen ín ons lichaam alsook de energievelden om ons heen. Tijdens mijn behandelingen werk ik hiermee en kan ik cliënten gerichte oefeningen meegeven die voor hen het effect van de behandeling kunnen ondersteunen waardoor het zelfhelend vermogen bevorderd wordt

Prikkeloverdracht

Somatic Experiencing, de traumatherapie-vorm, ontwikkeld door Peter Levine, kan ik inzetten wanneer het zenuwstelsel ontregeld of overprikkeld is. Door gebeurtenissen uit het verleden die te hevig, te plotseling of te snel waren is er sprake van trauma. Het zenuwstelsel is op dat moment niet in staat gebleken te ‘dealen’ met de ervaring die te overweldigend was. Je gaat (voor een deel) in de overlevingsstand door en dat kan een tijd goed gaan. Na enige tijd kan het zijn dat het afgesloten deel zich wil laten horen, in welke vorm dan ook. Via SE ga ik als therapeut samen met jou het onderzoek aan naar waar het lichaam ‘is gebleven’ en wat het in het hier en nu nog wil en kan afmaken, zodat er meer veerkracht kan ontstaan en je je weer levendiger gaat voelen.

Drainage

Qigong bied ik aan als een optimale manier om het lichaam te reinigen van overtollige ballast en ruimte te maken voor het opnemen van helende qi, waardoor lichaam en geest zich kunnen reguleren en het zelfhelend vermogen zich kan uitbreiden. Verder werk ik met meditatie-oefeningen en maak ik in mijn shiatsu-behandelingen gebruik van cuppingtechnieken, massage, ademhalingstechnieken, schrapen en specifieke rotaties en strekkingen die ervoor zorgen dat blokkerende qi in beweging kan komen en weg kan stromen via de extremiteiten.

Voeding

Naast de praktische voedingsadviezen die ik cliënten mee kan geven vanuit de Chinese achtergrond (vijf elementen voeding), werk ik via gesprek en coaching met de cliënt aan een algeheel gevoel van welbevinden uitgaande van het grote geheel wat hem/haar dient. Vragen zoals ‘wat voedt jou?’ komen uitgebreid aan bod. Via verschillende ingangen, soms systemisch, soms vanuit de SE, soms vanuit de aanraking. Altijd bezien vanuit de unieke situatie van de cliënt op dat moment en uitgaande van de eigen heelheid die er altijd is, ook al is deze dan op een bepaald moment misschien (voor een deel) niet meer beschikbaar. Ik ga er van uit dat er ergens altijd een ‘weten’ is van dat wat je voedt, van je levenskracht.

Psyche

Het systemisch werken met een cliënt kan vaak leiden tot diepe inzichten ten aanzien van belemmerende overtuigingen of gedragspatronen. Al dan niet geworteld in het familie-systeem. Door hier mee te werken krijgt een cliënt handvatten om zaken anders te bezien of bijvoorbeeld terug te geven aan mensen uit het systeem bij wie deze zaken thuis horen. Naast familie-opstellingen is het ook mogelijk minder concrete zaken op te stellen zoals zo’n belemmerende overtuiging. Door daadwerkelijk plaats te nemen op de plek van zo’n overtuiging kan gevoeld worden wat het met iemand doet. En van daaruit kan onderzoek plaatsvinden naar betekenis, authenticiteit, gevolgen en kunnen er mogelijk nieuwe keuzes gemaakt worden. Ook SE is een vorm die aspecten van de psyche in een nieuw daglicht kan plaatsen. Dit kan o.a. gebeuren via heronderhandeling.